ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση κατ άρθρο 27 παρ. 6 ν. 3461/2006

Η «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία) γνωστοποιεί, κατ’ άρθρο 27 παρ. 6 ν. 3461/2006, εν συνεχεία αντιστοίχου ενημερώσεως  της ΕΧΑΕ, ότι, στις 09/11/2010, η εταιρεία με την επωνυμία SAROGAD INVESTMENTS LIMITED

Δείτε Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση N. 3556/2007

Η «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), σύμφωνα  µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (αρ.3 (ιστ) (ββ) και αρ. 21),

Δείτε Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3340/2005

Η «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία) γνωστοποιεί, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3340/2005 ότι, στις 09/11/2010, η εταιρεία με την επωνυμία

Δείτε Περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν. 3340/2005

H INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής: η Εταιρεία), ενεργώντας βάσει της από 20 Απριλίου 2010 κοινής προς αυτήν επιστολής των μετόχων της Εταιρείας

Δείτε Περισσότερα