ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ INFORMER TEMENOS

Η INFORMER βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με την γνωστή διεθνή εταιρεία, ηγέτη στο τραπεζικό λογισμικό,

TEMENOS. Η συμφωνία καθορίζει την μελλοντική συνεργασία των δυο Εταιρειών.

Η TEMENOS και η INFORMER, συνεργάτης από καιρό της TEMENOS, με επιτυχείς πωλήσεις και εγκαταστάσεις του TEMENOS GLOBUS™, πρόσφατα είχαν διαφωνήσει πάνω σε διάφορα θέματα.

Οι δυο Εταιρείες συμφώνησαν σ’ ένα διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας για την παροχή Συστημάτων Ολοκληρωμένων Λύσεων (Systems Integrator).

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο συνεργασίας παροχής Συστημάτων Ολοκληρωμένων Λύσεων μεταξύ της INFORMER και της TEMENOS, η INFORMER, στο μέλλον θα διεκδικεί έργα παροχής Συστημάτων Ολοκληρωμένων Λύσεων σε διεθνές επίπεδο, και όχι ενεργώντας ως τοπικός διανομέας. Τέτοια έργα Ολοκληρωμένων Λύσεων ενδέχεται να απαιτούν τα προϊόντα λογισμικού της TEMENOS (TEMENOS GLOBUS™ και TEMENOS T24) και τις ειδικές γνώσεις της INFORMER στον τομέα εγκατάστασης και παροχής Συστημάτων Ολοκληρωμένων Λύσεων.

Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες και οι μελλοντικοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες και τις ικανότητες υλοποίησης της INFORMER, θα έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν άμεσα με την INFORMER. Σ’ αυτήν την περίπτωση η TEMENOS δεσμεύεται να παρέχει πλήρη εγγύηση και υποστήριξη για τα προϊόντα της.

Η TEMENOS και η INFORMER συμφώνησαν ότι τα Πνευματικά Δικαιώματα κάθε είδους λογισμικού που έχει αναπτυχθεί η θα αναπτυχθεί στο μέλλον από την INFORMER και που συμπληρώνουν η βελτιώνουν την λειτουργικότητα των προϊόντων της TEMENOS, θα ανήκουν στην INFORMER, η οποία θα έχει όλα τα οφέλη από τις σχετικές αμοιβές δικαιωμάτων και συντηρήσεων.

Η TEMENOS και η INFORMER συμφώνησαν επίσης στο θέμα των κοινών πελατών στην Ελλάδα και την Κύπρο και προσφέρουν τρεις εναλλακτικές λύσεις προς αυτούς : α) να συνεχίσουν με την ισχύουσα συμβατική ρύθμιση β) να έχουν ξεχωριστά συμφωνητικά με την INFORMER και την TEMENOS γ) να υπογράψουν νέο συμφωνητικό με την TEMENOS.

Επίσης, στην συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ TEMENOS και INFORMER, η TEMENOS θα αγοράσει, έναντι 15,500,000 USD, τις μετοχές της TEMENOS EASTERN EUROPE Ltd. (TEE), που κατέχει ο Όμιλος INFORMER.

Οι θυγατρικές της TEE στην Ρουμανία και την Αίγυπτο θα ενταχθούν στον Όμιλο της INFORMER και οι υπάρχοντες πελάτες της TEE σ’ αυτές τις χώρες (4 τράπεζες ) θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται από αυτές τις συγκεκριμένες θυγατρικές για τα δυο επόμενα χρόνια. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της INFORMER συνεπώς, θα συμπεριλαμβάνουν στο έξης τις δυο θυγατρικές της TEE, και όχι την TEE συνολικά.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της διευθέτησης η INFORMER προβλέπει τα παρακάτω:

α. Οι από την INFORMER τιμολογούμενες αμοιβές συντήρησης στους παλιούς πελάτες στην Ελλάδα και την Κύπρο πιθανόν να μειωθούν. Το γεγονός αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

β. Νέες αμοιβές συντηρήσεων και δικαιωμάτων θα προστεθούν από την απόκτηση των θυγατρικών στην Ρουμανία και την Αίγυπτο.

γ.  Η νέα συμφωνία παροχής Συστημάτων Ολοκληρωμένων Λύσεων επιτρέπει στην INFORMER να αναζητεί έργα σε διεθνή βάση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς όπως ίσχυε με την προηγούμενη Συμφωνία Διανομής (Distribution Agreement) η οποία ίσχυε μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ένας αριθμός τέτοιων έργων είναι ήδη στον κατάλογο υποψηφίων πελατών της INFORMER και η πρώτη αυτού του είδους συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί στην Αίγυπτο με την Commercial International Bank (CIB)

δ. Νέα έσοδα θα δημιουργηθούν από αμοιβές δικαιωμάτων και συντήρησης προϊόντων που έχουν αναπτυχθεί από την INFORMER και έχουν σχέση με τα προϊόντα της TEMENOS.

ε.  Η προσέγγιση πελατών στην Διεθνή αγορά θα δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για τα προϊόντα λογισμικού της INFORMER, που θα πωλούνται σε συνδυασμό με τα προϊόντα της TEMENOS .

Η INFORMER βάσιμα προβλέπει ότι η καθαρή επίπτωση στα ετήσια έσοδα του Ομίλου, τα επόμενα χρόνια, σαν αποτέλεσμα των παραπάνω συμφωνιών, θα είναι σημαντικά θετική.

Τέλος το ποσό των 15,500,000 USD, που θα εισπραχθεί από την TEMENOS, θα επιταχύνει τα επενδυτικά προγράμματα του Ομίλου INFORMER στο χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών ( e-payments) και της παροχής υπηρεσιών εξωγενών πόρων (outsourcing) όπως επίσης και στον χώρο των διεθνών έργων παροχής Συστημάτων Ολοκληρωμένων Λύσεων, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες για τραπεζικό δανεισμό και βοηθώντας έτσι τον Όμιλο να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική του θέση (από το 2000 η λειτουργία και η επέκταση του Ομίλου INFORMER δεν βασίσθηκε σε τραπεζικό δανεισμό). Η πληρωμή του παραπάνω ποσού θα γίνει με δόσεις σε τέσσερα χρόνια.

Το συμφωνητικό προβλέπει ότι τα δυο μέρη θα παραιτηθούν από όλες τις μεταξύ τους δικαστικές ενέργειες. 

Σχετικά με την  INFORMER

Η INFORMER τα τελευταία 10 χρόνια απέκτησε σημαντική ειδικότητα στην εγκατάσταση των προϊόντων της TEMENOS και έχει υλοποιήσει επιτυχώς εγκαταστάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στις άλλες χώρες στην περιοχή (Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΔΓΜ, Σερβία, Αλβανία και Κύπρο). Η INFORMER διαθέτει παραπάνω από 100 συμβούλους με ειδικότητα στο GLOBUS, οι οποίοι εκτός από τα έργα της INFORMER έλαβαν μέρος και σε πολλές εγκαταστάσεις των προϊόντων της TEMENOS για άλλους πελάτες σε διάφορες χώρες (Καναδάς, Αίγυπτος, Ουγγαρία, Πολωνία κλπ). Η INFORMER έχει αναπτύξει πολλές εφαρμογές για την βελτίωση των προϊόντων της TEMENOS, και άλλα δικά της προϊόντα τα οποία συμπληρώνουν την λειτουργικότητα των προϊόντων της TEMENOS σε τομείς όπως b-Direct, Retail Lending, Card Management, κλπ. Η INFORMER αναπτύσσει τις δραστηριότητες της σε διεθνές επίπεδο και το νέο πλαίσιο συνεργασίας με την TEMENOS θα βοηθήσει τα σχέδια της INFORMER για περαιτέρω ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά .

Σχετικά με την TEMENOS

Από την ίδρυση της τον Νοέμβριο του 1993, η TEMENOS καθιέρωσε τον εαυτόν της ως έναν διεθνή ηγέτη στην βιομηχανία τραπεζικού λογισμικού, προσφέροντας στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και επιτρέπουν σε αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Η TEMENOS έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των εσόδων της όπως επίσης και αναγνωρισημότητα από την αγορά και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των τραπεζών. Η TEMENOS έχει πάνω από 350 πελάτες διεθνώς, με πάνω από 500 εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν σε περισσότερες από 100 χώρες. Η TEMENOS έχει αναγνωρισθεί ως ηγέτης της αγοράς από έναν αριθμό ειδικών της βιομηχανίας, όπως η IBS, η Gartner, η Celent και η Towergroup και συνεργάζεται στενά με οργανισμούς όπως η IBM, η HP και η Oracle. Η TEMENOS,με την ειδικότητα της και την διεθνή πελατειακή της βάση, προσφέρει ένα πραγματικά ολοκληρωμένο τραπεζικό προϊόν