ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ TEMENOS

 Στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου της INFORMER ΑΕ και των εταιρειών του Ομίλου της TEMENOS, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση

του  49 % των μετοχών της TEMENOS EASTERN EUROPE LIMITED στην TEMENOS HOLDING NV.