ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Σοφοκλέους 10 - 10559 ΑΘΗΝΑ -- ΘΕΜΑ: Σκοπούμενες Εταιρικές πράξεις

 

Σας γνωρίζουμε ότι προγραμματίζεται η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουνίου 2005 με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 4/7/2005, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα γίνει εντός δύο (2) μηνών σύμφωνα με το νόμο.

Καμμία άλλη αλλαγή στο Δ.Σ. ή η μετοχική σύνθεση προβλέπεται να γίνει τους επόμενους μήνες.

Τα παραπάνω παρατίθενται σύμφωνα με το Άρθρο 277 του νέου Κανονισμού του Χρηματιστήριου Αθηνών.