Η EDBE ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INFORMER FINANCIAL

 Η EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την INFORMER FINANCIAL, θυγατρική της INFORMER AE για την

εγκατάσταση νέου προηγμένου συστήματος πληροφορικής.

Η υπογραφείσα σύμβαση αφορά συνολική λύση end-to-end όπου η INFORMER Financial ανέλαβε την συνολική ευθύνη να εγκαταστήσει το TEMENOS T24™ core banking system, σε συνεργασία με περιφερειακά συστήματα της INFORMER όπως το LOAN ORIGINATOR 24™, το ARMONIA ERP™ και το LOCAL EGYPTIAN Platform. Το έργο περιλαμβάνει και όλες τις σχετικές υπηρεσίες υλοποίησης, εκπαίδευσης και μετάπτωσης.