ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της 3/4/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας INFORMER A.E., έγιναν οι εξής μεταβολές στους υπευθύνους των τμημάτων εταιρικών

ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων.

Ορίζονται, ως Υπεύθυνη του τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων η κα Δέσποινα Αρμάρα, και ως Υπεύθυνος του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων ο κος Διονύσης Πολλάτος.

                                                           Αθήνα, 13.4.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο