Η INFORMER A.E. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Την Παρασκευή 23/2/2007 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και της INFORMER AE, για την επεξεργασία των νέων πιστωτικών καρτών  MASTERCARD που θα εκδώσει η Τράπεζα Αττικής.

 Ως γνωστόν στον όμιλο της INFORMER ανήκει και η SMART-PAYNET, της οποίας η INFORMER κατέχει 82.5% των μετοχών της.

Η PAYNET είναι πιστοποιημένη από την VISA και από την MASTERCARD να παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας και προσωποποίησης πιστωτικών καρτών και διαχείρισης ΑΤΜ σε τράπεζες μέλη αυτών των οργανισμών.

Η πλατφόρμα της PAYNET είναι εγκατεστημένη στο Βουκουρέστι, από όπου εξυπηρετούνται περίπου 20 παρόντες πελάτες της.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της νέας σύμβασης με την Τράπεζα Αττικής η INFORMER AE αποφάσισε την δημιουργία μιας δεύτερης πλατφόρμας στην Αθήνα, η οποία επίσης θα πιστοποιηθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς Πιστωτικών Καρτών, με σκοπό να παρέχει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες σε τράπεζες στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν καλύπτονται από την πλατφόρμα της PAYNET στο Βουκουρέστι.

Η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών card & ATM processing είναι στρατηγικός στόχος του ομίλου INFORMER.

Η δραστηριοποίηση του ομίλου στον χώρο αυτό είναι ήδη ιδιαίτερα κερδοφόρα και οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν και προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσουν να είναι σημαντικοί.

Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας στην Ελλάδα και η έναρξη της συνεργασίας με την Τράπεζα Αττικής εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στην INFORMER να διεκδικήσει ένα μερίδιο και από την Ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ανταγωνιστικά η FIRST DATA (η οποία αγόρασε τον αντίστοιχο κλάδο της ΔΕΛΤΑ – SINGULAR, με μια συμφωνία που ήταν η μεγαλύτερη του είδους για εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα ) και η EURONET, η οποία αγόρασε την ABC, που παρείχε τέτοιες υπηρεσίες στην τράπεζα Πειραιώς.

Το ισχυρό σημείο της INFORMER είναι το Λογισμικό διαχείρισης πιστωτικών καρτών ιδιοκτησίας της, το οποίο είναι αναπτυγμένο με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, και έχει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών καλύπτοντας κάθε είδους πιστωτική κάρτα αλλά και κάθε είδους καταναλωτικά δάνεια.