ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 55% ΤΗΣ EUROTEL HOSPITALITY GROUP LTD

Με βάση το Μνημόνιο που είχε υπογραφεί στις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του 55% της EUROTEL HOSPITALITY GROUP LTD από την EHG TOURISM AND HOSPITALITY

LTD, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου INFORMER, που εδρεύει στην Λευκωσία , στον ήδη μέτοχο κατά 45%, PRESCANIA SERVICES LTD. Η αξία της πώλησης ανέρχεται σε € 1.174.000.

  

Αθήνα, 19 Απριλίου 2007 

  INFORMER AE