Η ΤΡΑΠΕΖΑ YBRD (YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT) ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΕΜΕΝΗΣ

Υπεγράφη συμβόλαιο για την προμήθεια και υλοποίηση νέου κεντρικού τραπεζικού συστήματος (core-banking system) καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων που έχει αναπτύξει η INFORMER Financial

(Θυγατρική της ΙΝFORMER A.E.).

Σάνα, Υεμένη, 24η Οκτωβρίου 2007 – Η τράπεζα YBRD ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε την INFORMER Financial ως κύριο ανάδοχο και φορέα υλοποίησης του νέου κεντρικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξης της Τράπεζας.

Η διοίκηση της τράπεζας YBRD σχεδιάζει να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την παρούσα επένδυση στη διεθνή λύση κεντρικού τραπεζικού συστήματος, όπου πρότεινε η INFORMER Financial, το οποίο και θα ενισχύσει το επιχειρηματικό σχέδιο και τη στρατηγική της Τράπεζας για οργανική ανάπτυξη. Η Τράπεζα αποσκοπεί στην επίτευξη συγκέντρωσης και κεντρικοποίησης των επιχειρησιακών λειτουργιών, μέσω εξελιγμένου και καινοτόμου συστήματος πληροφορικής, το οποίο θα ενισχύσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και θα ανταποκρίνεται στην προσδοκώμενη συνεχή αύξηση του όγκου συναλλαγών της Τράπεζας, αποτέλεσμα της υφιστάμενης και μελλοντικής οργανικής της ανάπυξης. Η εν λόγω επένδυση θα προσδώσει στην Τράπεζα ένα σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεσματικής ανταπόκρισης αναφορικά με τη δυναμική δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (time-to-market).

 Ο κ. Σίμος Σιμούδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INFORMER Financial δήλωσε:

 “Είναι τιμή μας το γεγονός, ότι η διοίκηση της YBRD μας εμπιστεύθηκε ως κύριο ανάδοχο και συνεργάτη στην παροχή αδειών, εγκατάστασης και υλοποίησης μιας συνολικής και ολοκληρωμένης λύσης. Η λύση μας αξιοποιεί μια «best-of-breed» αρχιτεκτονική συστημάτων και εφαρμογών βασισμένη πάνω στο T24™, το κορυφαίο στην παγκόσμια αγορά, κεντρικό τραπεζικό σύστημα της TEMENOS. H INFORMER Financial θα υλοποιήσει το TEMENOS T24™ σε ολοκληρωμένο περιβάλλον απόλυτα εναρμονισμένο με επιλεχθείσες εφαρμογές της INFORMER Financial, καθώς επίσης και με συστήματα που ήδη λειτουργούν στην Τράπεζα.”

Το TEMENOS T24™ αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά κεντρικά τραπεζικά συστήματα με περισσότερους από 500 πελάτες σε 111 χώρες. Επιπρόσθετα η Τράπεζα αποφάσισε να ενσωματώσει τέσσερις ακόμη εφαρμογές πληροφορικής (best-of-breed), όπου έχει αναπτύξει η INFORMER Financial, οι οποίες διευρύνουν περαιτέρω τις δυνατότητες του συστήματος T24™: 

  • Την “Τοπική Αραβική Τραπεζική Πλατφόρμα” της INFORMER Financial, η οποία περικλείει όλες τις παραμετροποιήσεις και τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία οποιουδήποτε τραπεζικού οργανισμού στη Μέση Ανατολή με το T24™, καλύπτοντας παράλληλα τις θεσμικές απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα (π.χ. εκκαθάριση, διακανονισμοί, συμψηφισμός κ.α.) καθώς και τις περισσότερες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα της τοπικής αγοράς.
  • Το LOAN ORIGINATOR 24ΤΜ για την ολοκληρωμένη (end-to-end) λειτουργία χορηγήσεων/δανειοδοτήσεων, σε πελάτες λιανικής καθώς και σε επίπεδο επιχειρήσεων και μεγάλων πελατών, καλύπτοντας συνάμα και τη δυνατότητα μέτρησης και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των εν λόγω πελατών.
  • Την Shareholders’ Register λειτουργικότητα της INFORMER Financial για την αποτελεσματική διαχείριση του μετοχολογίου.
  • Την Safe Deposit Box λειτουργικότητα της INFORMER Financial.

 Ο κ. Abdulla Salem Al-Gifri, Πρόεδρος της Yemen Bank for Reconstruction & Development δήλωσε:

“Έχουμε θέσει σε τροχιά το στρατηγικό μας σχέδιο για δυναμική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια, βασικός παράγοντας του οποίου ήταν η επιλογή και η υλοποϊηση ενός πλήρως ολοκληρωμένου κεντρικού τραπεζικού συστήματος. Η απόφασή μας να αναθέσουμε αυτό το έργο στην INFORMER Financial βασίστηκε σε έναν συνδυασμό κρίσιμων παραγόντων, όπως το επιτυχημένο και απαράμιλλο ιστορικό υλοποίησης, την αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντικατάσταση και υλοποίηση κεντρικών τραπεζικών συστημάτων σε διεθνές επίπεδο και την ανάπτυξη μιας εξαιρετικά σταθερής τοπικής πλατφόρμας που εξασφαλίζει την άριστη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις την Κεντρικής Τράπεζας και της τοπικής αγοράς. Η INFORMER Financial μας διασφάλισε εξ’ ολοκλήρου προσφέροντας μας όλες τις επιπλέον λύσεις και εφαρμογές πληροφορικής που χρειαζόταν η τράπεζα, αναλαμβάνοντας πλήρως και εγγυώμενη το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης λύσης. Προσβλέπουμε σε μια άριστη συνεργασία με την INFORMER Financial - ως φορέα υλοποίησης (integrator) και ενός εξαιρετικού συνεργάτη - ως αμφότεροι σκοπεύουμε να καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη, αποτελεσματική και ποϊοτικά άριστη υλοποίηση της εν λόγω λύσης προκειμένου να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους.”

 Ο κ. Γιώργος Αγιουτάντης, Εμπορικός Διευθυντής της INFORMER Financial δήλωσε:

“Προσβλέπουμε στην Υεμένη και τις γειτονικές χώρες ως σημαντική αγορά του κλάδου όπου δραστηριοποιούμεθα, καθώς το επίπεδο των τοπικών τεχνολογικών και επιχειρηματικών αναγκών επηρεάζεται από τις ραγδαίες περιφερειακές εξελίξεις και τις παγκόσμιες ανταγωνιστικές πιέσεις. Για το λόγο αυτό, η εξειδίκευση μας στον τραπεζικό χώρο και ειδικότερα στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε συνδυασμό με την πείρα μας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μας αναδεικνύουν ως τον εύλογο συνεργάτη για ηγετικές τράπεζες όπως η YBRD, γεγονός που ισχυροποιεί όχι μόνο τη θέση μας αλλά και την αυξανόμενη δέσμευσή μας σε αυτόν τον χώρο. ”

Από αριστερά:
Γιώργος Αγιουτάντης
, Εμπορικός Διευθυντής (IFSIL), Hussein Fadhl Mohamed, Γενικός Διευθυντής (YBRD), Abdulla Salem Al-Gifri, Πρόεδρος (YBRD), Σίμος Σιμούδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (IFSIL), Mohammed Amin Al-Saghair, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής (YBRD) και Mohamad Hamoudeh, Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος (Deloitte & Touche).

 Λίγα λόγια για την Yemen Bank of Reconstruction and Development

Η Τράπεζα YBRD (Yemen Bank for Reconstruction and Development), είναι μια ηγετική εμπορική τράπεζα στην Υεμένη, ελεγχόμενη από την Κυβέρνηση της Υεμένης (51%), ενώ οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

 Η YBRD είναι η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στην Υεμένη το 1962, πριν ακόμη από την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας της Υεμένης.

 Σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο 42 καταστημάτων και δραστηριοποιείται στον χώρο της λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής.

 Ενδεικτικά μεγέθη για την YBRD:

§       Καταβεβλημένο Κεφάλαιο:    > 7 δις Rials Υεμένης

§       Σύνολο Ενεργητικού:   > 97 δις Rials Υεμένης

§       Σύνολο Καταθέσεων:   > 74 δις Rials Υεμένης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα (Yemen Bank for Reconstruction and Development) παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ybrd.com.ye

Λίγα λόγια για την INFORMER Financial:

Η INFORMER Financial είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης και φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων για τα προϊόντα της TEMENOS διεθνώς, παρέχοντας όλο το εύρος των υπηρεσιών από την αρχική μελέτη και υλοποίηση μέχρι και την υποστήριξη μετά την υλοποίηση. Η εταιρεία έχει αναλάβει πάνω από 35 αντικαταστάσεις κεντρικών τραπεζικών συστημάτων και παρέχει όλη την γκάμα των σχετικών υπηρεσιών όπως: αναβαθμίσεις συστημάτων, health-checks, performance tuning συστημάτων, system outsourcing, outsourcing services, on-site maintenance, εκπαίδευση και υποστήριξη. Η εταιρεία ειδικεύεται στην υλοποίηση best-of-breed banking software και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.

Η INFORMER Financial ανήκει στον όμιλο INFORMER ΑΕ που ιδρύθηκε το 1979 και είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ, διατηρώντας γραφεία στην Αθήνα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, τη Σερβία, το Λουξεμβούργο και την Αίγυπτο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την INFORMER Financial, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.informerfinancial.com

Πληροφορίες:

Για την YBRD Για την INFORMER Financial 
Dr. Ahmed I.M. Al-Hashidi Al-Bawab Γιώργος Αγιουτάντης
Public Relations Manager Εμπορικός Διευθυντής
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Tel: +967-1-271601 Tel: +30 210 9009 300