ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Το Δ Σ της INFORMER AE  μετά από σχετικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από αγοραστές, αποφάσισε όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για διερεύνηση των δυνατοτήτων πώλησης του

ιδιόκτητου κτηρίου της Εταιρείας, που βρίσκεται στον Αρ. 4, επί της οδού Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, και την ενοικίαση η αγορά άλλου μικρότερου κτηρίου για την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Ομίλου.

                                                                    

                                                                                       Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2008