ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H εταιρία «INFORMER AE» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ., ανακοινώνει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ.

και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σίμων Σιμούδης, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη την 12η Ιανουαρίου 2010 σε αγορά 500 κοινών μετοχών της εταιρείας αξίας 205,00 ευρώ.