Η INFORMER S.A. μηχανογραφεί την Τράπεζα Αττικής

Το πληροφοριακό σύστημα θα καλύψει το σύνολο των εργασιών της Τράπεζας και η χρήση του θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στην υποστήριξη εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και στην ποιοτική αναβάθμιση της διοικητικής πληροφόρησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την αύξηση της κερδοφορίας.

Αναλυτικότερα, το έργο καλύπτει τις παρακάτω εργασίες της Τράπεζας:

 1. Διαχείριση Κυκλώματος Καταθέσεων (Teller)
 2. Διαχείριση Κίνησης Κεφαλαίων και Παγίων Εντολών
 3. Διαχείριση Δανείων
 4. Διαχείριση Εγγυήσεων και Εξασφαλίσεων
 5. Διαχείριση Πληρωμών σε καθυστέρηση
 6. Παραγωγή και Αποστολή μηνυμάτων SWIFT
 7. Διαχείριση Αγοράς Χρήματος
 8. Διαχείριση Aγοραπωλησίας Συναλλάγματος
 9. Διαχείριση Τίτλων και Χαρτοφυλακίων Πελατών
 10. Διοικητική Πληροφόρηση Τράπεζας
 11. Διαχείριση REPOS
 12. Διαχείριση ψηφιακών εγγράφων (όπως π.χ. φωτογραφιών, δειγμάτων υπογραφών, κ.λπ.)
 13. Διαχείριση Λογιστικής

Επίσης, περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού, καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού της Τράπεζας.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 2 δις δραχμές και η διάρκειά του είναι δύο χρόνια.

Η Τράπεζα Αττικής με 52 υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα, είναι η δεύτερη μεγάλη ελληνική Τράπεζα που θα χρησιμοποιήσει το τραπεζικό πακέτο GLOBUS για την κάλυψη του συνόλου των εργασιών της, μετά την Εγνατία Τράπεζα η οποία το χρησιμοποιεί από το 1999.

Η εταιρία INFORMER S.A. έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί το πακέτο GLOBUS στις παρακάτω Τράπεζες:

 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τα γραφεία και καταστήματά της στο Παρίσι, το Λονδίνο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αίγυπτο και τον Καναδά)
 2. United Bulgarian Bank (Θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στη Σόφια)
 3. Stopanska Banka (Θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στα Σκόπια)
 4. Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος
 5. Universal Savings Bank, Κύπρος
 6. Εννιά από τις μεγαλύτερες Συνεταιριστικές Τράπεζες:
  • Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
  • Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Aρτας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας
  • Η συμφωνία αυτή με την Τράπεζα Αττικής επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία της εταιρίας INFORMER S.A. στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον τραπεζικό τομέα.