Η INFORMER Α.Ε. εξαγοράζει την ARTEMIS S.A. εταιρεία υψηλής τεχνολογίας του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

Η INFORMER A.E., ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι προσβλέποντας στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Κοινότητα, και συγχρόνως θέλοντας να προωθήσει την πώληση και υποστήριξη των

Τραπεζικών και Εμποροβιομηχανικών εφαρμογών της στις χώρες της Benelux, εξαγόρασε το 100% των μετοχικών μεριδίων της Λουξεμβουργιανής εταιρίας ARTEMIS Sarl, έναντι τιμήματος περίπου ενός εκατομμυρίου EURO.

Ευθύς μετά την εξαγορά η εταιρεία μετετράπη σε Ανώνυμο με την ονομασία ARTEMIS S.A.

Ήδη ενοικιάστηκαν νέα γραφεία συνολικού εμβαδού 750 τ.μ. στο κέντρο του Λουξεμβούργου, όπου θα μεταφερθούν τα γραφεία της εταιρείας στα μέσα Ιουλίου οπότε θα συμπληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής και θα έχει ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός των νέων γραφείων.

Επίσης στον ίδιο χώρο προβλέπεται να εγκατασταθούν και τα γραφεία της INFORMER στο Λουξεμβούργο.

Η ARTEMIS είναι εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1991, διαθέτει 20 και πλέον στελέχη υψηλής στάθμης και είναι προσανατολισμένη σε προγράμματα έργων στατιστικής και πληροφορικής που κατά κύριο λόγο απευθύνονται στη Κοινότητα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το 2000 ανήλθε σε 55 εκατομμύρια BF με αντίστοιχα κέρδη της τάξεως των 5 εκατομμυρίων BF.

Η INFORMER με τη νέα της αυτή επένδυση επιδιώκει α) την επέκτασή της και στη Βόρειο Ευρώπη και β) την ενδυνάμωση των συνεργασιών της με τη Κοινότητα.

Για το σκοπό αυτόν η ARTEMIS θα δραστηριοποιηθεί στο τομέα λύσεων για Τράπεζες και μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς, προωθώντας τις Τραπεζικές λύσεις και τα ERP συστήματα της INFORMER, ενώ παράλληλα και οι δύο εταιρείες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους διεκδικώντας από κοινού έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτω από ένα νέο κοινοπρακτικό σχήμα με την επωνυμία ARTINFO.