Αύξηση 175% στο τζίρο, 100% στα κέρδη

Σύμφωνα με τον ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευθεί τις προσεχείς ημέρες, ο κύκλος εργασιών της INFORMER Α.Ε. στο Α΄ εξάμηνο 2001 παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση 175%,

σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρήσης, για να διαμορφωθεί στα 3.603 εκατ. δρχ. έναντι 1.308 εκατ. δρχ.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της INFORMER A.E. συνοδεύεται και από σημαντική άνοδο των προ φόρων κερδών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 100% και διαμορφώθηκαν στα 565 εκατ. δρχ. έναντι 282 εκατ. δρχ. της προηγούμενης χρήσης.

Εξίσου ικανοποιητικά είναι και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου INFORMER. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 170% και ανήλθε σε  5.532 εκατ. δρχ., έναντι 2.035 εκατ. δρχ. της προηγούμενης περιόδου. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 825 εκατ. δρχ. έναντι 314 εκατ. δρχ. της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 160% .

Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της παρούσας περιόδου θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν περαιτέρω, στις επόμενες περιόδους, με την ανάληψη νέων μεγάλων έργων.