Η INFORMER ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο πλαίσιο των τακτικών εκδηλώσεων η παρουσίαση της Εταιρίας INFORMER ΑΕ.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας κος Σίμος Σιμούδης παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία και την στρατηγική της, για την τρέχουσα χρήση 2001 καθώς και την επόμενη 2002.

Η εταιρία αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές Εταιρείες του κλάδου της, και παραμένει μία από τις πιο αξιόλογες ( μεσαίας κεφαλαιοποίησης ) εταιρίες στο Χ.Α.Α.

Πιο αναλυτικά ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη παρουσίασαν την παρακάτω εικόνα(όλα τα στοιχεία παρατίθενται σε εκατ. δρχ,).

 

Κύκλος Εργασιών

Ποσοστιαία Μεταβολή %

Κέρδη προ όρων

Ποσοστιαία Μεταβολή

1999

3560

 

1480

 

2000

4456

25

1002

48

Α’ εξαμ. 00

1307

 

281

 

A’ εξαμ. 01

3603

175

565

101


Αλλά και στο ενοποιημένο κύκλο εργασιών και τα κέρδη είναι εξίσου εντυπωσιακά τα στοιχεία για το Α’ εξάμηνο του 2001 μετά την εξαγορά 5 εταιρειών MEGABIT Α.Ε., SYSCO Α.Ε., DATACRETA Α.Ε., ΤΕΜΕΝΟS EASTERN EUROPE LTD., και ARTEMIS S.A.

 

Κύκλος Εργασιών

Ποσοστιαία Μεταβολή %

Κέρδη προ όρων

Ποσοστιαία Μεταβολή

Α’ εξαμ. 00

1307

 

314

 

A’ εξαμ. 01

3603

170

825

162


Εκτός των παραπάνω πολύ ικανοποιητικών στοιχείων θα πρέπει να επισημανθεί ότι παραμένουν ανεκτέλεστες συμβάσεις του 2001 περίπου 5,8  δις δρχ. στους τέσσερις τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία δηλ. τον Δημόσιο, Ιδιωτικό, Τραπεζικό και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Οι αναμενόμενες συμβάσεις για το 2002 θα ανέλθουν σε 8,8 δις δρχ. και ειδικότερα κατά τομέα δραστηριότητας.

   
  • Τραπεζικός Τομέας
4.400
  • Ιδιωτικός Τομέας
2.200
  • Δημόσιος Τομέας
1.500
  • Ευρωπαϊκή Κοινότητα
750


Είναι εμφανής η ισχυρή πελατειακή  βάση στον Τραπεζικό Τομέα και η αποτελεσματικότητα της εξαγοράς της TEMENOS EASTERN EUROPE LTD.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(μείωση 21% την 31/12/200 ) και ιδιαίτερα του Τραπεζικού δανεισμού.

Στον τομέα της εξυπηρέτησης των  πελατών και δυναμικής επέκτασης των πωλήσεων του Ομίλου έχει δημιουργηθεί δίκτυο πανελλαδικών διανομών μέσω τμημάτων υποστήριξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης αλλά και στο εξωτερικό μέσω γραφείων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και Λουξεμβούργο.   

Η προοπτική είναι αισιόδοξη για την περαιτέρω πορεία της εταιρίας και του Ομίλου στον Ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό, παρά την πρόβλεψη για πτώση της τάσης ανάπτυξης του κλάδου για τους επόμενους μήνες λόγω των τελευταίων γεγονότων στις Η.Π.Α.