Αύξηση 83% στο τζίρο, 38% στα κέρδη

Σημαντική αύξηση της τάξης του 83%, σημείωσε ο κύκλος εργασιών της INFORMER A.Ε. στο Γ΄τρίμηνο 2001, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρήσης, για να διαμορφωθεί στα 4.553 εκατ. δρχ. έναντι 2.486 εκατ. δρχ.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της INFORMER A.E. συνοδεύεται και από άνοδο των προ φόρων κερδών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 38% και διαμορφώθηκαν στα 1016 εκατ. δρχ. έναντι 738 εκατ. δρχ. της προηγούμενης χρήσης.

Εξίσου ικανοποιητικά είναι και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου INFORMER. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 57% και ανήλθε σε  10.211 εκατ. δρχ., έναντι 6.502 εκατ. δρχ. της προηγούμενης περιόδου. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 2.998 εκατ. δρχ. έναντι 2.578 εκατ. δρχ. της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 16% .

Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά παρά τους συγκρατημένους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελληνικής αγοράς Πληροφορικής όπως επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί από σημαντικό αριθμό εταιρειών του κλάδου για το εννιάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2001.