ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η INFORMER FINANCIAL ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ TEMENOS GLOBUSTM ΣΕ TEMENOS T24TM

Αθήνα – Νοέμβριος 2007 – Η INFORMER Financial, θυγατρική εταιρεία της INFORMER ΑΕ και από τους πιο πεπειραμένους φορείς υλοποίησης ολοκληρωμένων

Δείτε Περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stockoptionplan)

Δείτε Περισσότερα

Η ΤΡΑΠΕΖΑ YBRD (YEMEN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT) ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΕΜΕΝΗΣ

Υπεγράφη συμβόλαιο για την προμήθεια και υλοποίηση νέου κεντρικού τραπεζικού συστήματος (core-banking system) καθώς και ολοκληρωμένων λύσεων που έχει αναπτύξει η INFORMER Financial

Δείτε Περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INFORMER A.E.

Γνωστοποιείται ότι το Δ.Σ. της εταιρίας στις 29/6/2007 συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1) Σίμoς Χρήστoυ Σιμoύδης, Πρόεδρoς & Διευθύvων

Δείτε Περισσότερα

Υπογραφή Συμφωνίας με την Τράπεζα ALFA BANK (UKRAINE) στην Ουκρανία

Η INFORMER FINANCIAL, 100% θυγατρική εταιρεία της INFORMER AE, υπέγραψε συμφωνία με την Τράπεζα  ALFA BANK (UKRAINE) στην Ουκρανία.

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση τωv μετόχωv της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI

Δείτε Περισσότερα