ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της 3/4/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας INFORMER A.E., έγιναν οι εξής μεταβολές στους υπευθύνους των τμημάτων εταιρικών

Δείτε Περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την από 17/2/2006 απόφαση του Δ.Σ. της INFORMER A.E., που εκδηλώθηκε η πρόθεσή της για την πώληση 135.760 Ιδίων Μετοχών, κατ’ επιταγή του

Δείτε Περισσότερα

INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION A.E.

Η INFORMER A.E. ανακοινώνει ότι μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα θα υπάρξει συνεργασία με την PIS Α.Ε.,

Δείτε Περισσότερα

ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 291 του Κανονισμού του Χ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία

Δείτε Περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Αύξηση 4,7% παρουσιάζουν οι πωλήσεις του Ομίλου INFORMER AE κατά το 2005 (31,01 εκ. Ευρώ) σε σχέση με το 2004 (29,60 εκ. Ευρώ), ενώ η μητρική Εταιρεία

Δείτε Περισσότερα

Η EDBE ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ INFORMER FINANCIAL

 Η EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE) υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την INFORMER FINANCIAL, θυγατρική της INFORMER AE για την

Δείτε Περισσότερα