ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η NATIONAL BANK TRUST ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ INFORMER FINANCIAL,ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ INFORMER A.E.

Η NATIONAL BANK TRUST υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την INFORMER FINANCIAL, θυγατρική της INFORMER A.E., για την εγκατάσταση προηγμένης

Δείτε Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ INFORMER INTERNATIONAL LTD

Η INFORMER INTERNATIONAL LTD θυγατρική του Ομίλου INFORMER μεταβίβασε το ποσοστό 55% της INFORMER BULGARIA SA που κατείχε, στην εταιρία

Δείτε Περισσότερα

Υπογραφή Σύμβασης με την Libra Bank Ρουμανίας

Η LIBRA BANK επενδύει σε σε νέα λύση πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών για να υποστηρίξει τα σχέδια επέκτασής της στη Ρουμανία 

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τωv μετόχωv της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI

Δείτε Περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INFORMER A.E. ME THN SOFTWARE A.G.

Οι Πρόεδροι των Εταιρειών INFORMER A.E. εισηγμένης στο Χ.Α. κ. Σίμος Σιμούδης, και SOFTWARE A.G. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, Μr

Δείτε Περισσότερα

ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Σοφοκλέους 10 - 10559 ΑΘΗΝΑ -- ΘΕΜΑ: Σκοπούμενες Εταιρικές πράξεις

Δείτε Περισσότερα