ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 55% ΤΗΣ EUROTEL HOSPITALITY GROUP LTD

Με βάση το Μνημόνιο που είχε υπογραφεί στις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του 55% της EUROTEL HOSPITALITY GROUP LTD από την EHG TOURISM AND HOSPITALITY

Δείτε Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ MEGABIT

Η INFORMER A.E.στις 30/6/06 μεταβίβασε το 74,02% (παραμένοντας μέτοχος με 19,98%) των μετοχών που κατείχε στη MEGABIT Α.Ε., στον ήδη μέτοχο με 6,00%,

Δείτε Περισσότερα

Η INFORMER A.E. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Την Παρασκευή 23/2/2007 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και της INFORMER AE, για την επεξεργασία των νέων πιστωτικών καρτών  MASTERCARD που θα εκδώσει η Τράπεζα Αττικής.

Δείτε Περισσότερα

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INFORMER A.E.

Πρόσκληση τωv μετόχωv της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της INFORMER A.E. (30/06/2006)

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας  INFORMER A.E. της 30/06/2006, στην οποία παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,02% του

Δείτε Περισσότερα

Διευκρινιστικά στα "Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2006 - 31/3/2006 "

Διευκρινιστικά στα “Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2006 – 31/3/2006”που δημοσιεύθηκαν την 31/5/2006 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας σας

Δείτε Περισσότερα